UA-73432292-1

فیلامنت PCL ماده مصرفی پرینتر سه بعدی

فیلامنت PCL و یا فیلامنت Polycaprolactone یکی دیگر از فیلامنتهایی است که در پرینترهای سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلامنت دارای مشخصاتی متفاوت تر از سایر فیلامنتهای مورد استفاده در پرینترهای 3 بعدی دارد و همین موضوع باعث گردیده است تا این فیلامنت جزء مواد خاص قرار گیرد و از آن تنها جهت پرینت سه بعدی قطعات خاصی استفاده شود. 
این فیلامنت دارای کیفیت پرینت بسیار خوبی است و چسبندگی بین لایه ای بسیار بالایی دارد و همین موضوع باعث می گردد تا مانع از بوجود آمدن مشکلاتی از قبیل ترک بین لایه ای به دلیل تنشهای حرارتی بالا شود و همچنین ضربه پذیری این فیلامنت بسیار بالا است. مهمترین ویژگی این فیلامنت، دمای ذوب آن است که در حدود 60 درجه سلسیوس می باشد درحالیکه فیلامنتهایی مانند
ABS و یا PLA که دمای ذوبی بالاتر از 200 درجه سانتیگراد دارند. پائین بودن دمای ذوب باعث می گردد تا به راحتی بتوان از این فیلامنت در تمامی پرینترهای سه بعدی خانگی و صنعتی استفاده نمود. پائین بودن دمای ذوب فیلامنت باعث می گردد تا این فیلامنت دارای محاسن و ایرادهایی باشد. به عنوان مثال می توان به این نکته اشاره نمود که قطعات پرینت سه بعدی شده با این فیلامنت نمی توانند در دماهایی بالاتر از 60 درجه سلسیوس مورد استفاده قرار گیرند و دمای زیاد باعث می گردد تا نمونه پرینت شده دچار تغییر فرم گردد. به همین دلیل نمی توان از این فیلامنت جهت پرینت قطعات خودرو استفاده نمود. 
پائین بودن دمای ذوب این فیلامنت این امکان را فراهم می نماید که بتوان قطعاتی را پرینت نموده و سپس آنها را بر اساس نیاز خود و تنها با قرار دادن آن در آب با دمایی کمتر از 60 درجه سلسیوس آن را تغییر فرم داد. به عنوان مثال می توان به درپوش لوله و یا ظرفهای نگهدارنده مایعات اشاره نمود. 
قمت این فیلامنت پرینتر سه بعدی نسبت به سایر فیلامنتهای مورد استفاده در پرینترهای سه بعدی بالاتر است بطوریکه 750 گرم فیلامنت
PCL خالص با قیمتی حدود 80 یورو عرضه می شود.