UA-73432292-1

مواد پرینتر سه بعدی HIPS

مواد پرینتر سه بعدی HIPS


همه نوع چاپ را با HIPS می توان انجام داد.این فیلامنت اقتصادی و مقاوم دراست و چاپ راحتی دارد و در نهایت قطعات با کیفیتی را ارئه میدهد. HIPS  در لیموناد قابل حل است. از HIPS در بیشتر اوقات برای ساپورت گذاری همراه با ABS  استفاده میشود زیرا در حلال خود حل شده و در نهایت فقط ABS باقی می ماند. HIPS رنگ های متفاوتی دارد. دمای اکستروژن بین ۲۱۰-۲۳۰ درجه سانتی گراد است.

بهترین انتخاب برای ساپورت گزاری از لحاظ قیمت و تمیزی کار میتوان گفت که HIPS است.این متریال خواص جادویی دارد و به راحتی در روغن پوست پرتغال که در بازار موجود است حل میشود پس اگر شما متریالی احتیاج دارید برای ساپورت گزاری و یا تحمل دما تا ۱۵۰ درجه این متریال را به شما پیشنهاد میکنیم