UA-73432292-1

پرینتر سه بعدی مدل دلتا

دستگاه پرینتر سه بعدی مبتنی بر روبات دلتاطراحی و ساخته شده است.با استفاده از این پرینتر سه بعدی امکان پرینت لایه به لایه هر نوع مدل فارغ از پیچیدگی احتمالی آن فراهم امده است.بدین منظور ابتدا مدل و قطعه مورد نظر در یک محیط نرم افزاری( نظیر SolidWorks, Autocad و ...) به صورت سه بعدی مدل سازی می شود. مدل طراحی شده بصورت فایلی با پسوند stl ذخیره می شود. سپس این فایل در یک محیط نرم افزاری مختص پرینتر سه بعدی- نظیر نرم افزار Cura و Sli3er- لایه بندی شده و دستور Gcode قابل اجرا توسط پرینتر سه بعدی در قالب یک فایل متنی ذخیره می گردد.این فایل متنی با استفاده از یک SD Card توسط کنترلر پرینتر سه بعدی دلتا خط به خط فراخوانی شده و اطلاعات حرکتی و عملکردی پرینت سه بعدی مدل مورد نظر استخراج و اجرا می گردد. پرینتر سه بعدی دلتا، نازل ومجری نهایی را از نقطه رفرنس( نقطه ابتدای) خود به سمت صفحه پرینت هدایت می کند تا فاصله نوک آن با صفحه پرینت به اندازه ضخامت یک لایه باشد. پرینتر دلتا سپس بر مبنای دستورات ذخیره شده در کارت حافظه خود یک لایه کامل از قطعه را پرینت می کند. سپس مجری نهایی و نازل به اندازه ضخامت یک لایه افزایش ارتفاع می دهد. این امر تا تکمیل عملیات پرینت سه بعدی قطعه مورد نظر تکرار می شود. در پایان پرینت، نازل پرینتر سه بعدی دلتا به نقطه رفرنس( نقطه ابتدا) بر می گردد.

پرینتر سه بعدی مبتنی بر روبات دلتا( دارای سه بازو) برای کاربری خانگی و دفتری طراحی و ساخته شده است.این پرینتر امکان کار در بازه زمانی ممتد و طولانی را دارد. موادی که برای نمونه سازی و پرینت سه بعدی اشیاء بکار می رود فیلامنت های پلیمری نظیر PLA, ABS, POM, PC,PETG, نایلون، انعطاف پذیر و دیگر فیلامنت های موجود برای پرینتر های FDM می باشد. هر دو نمونه ازمایشگاهی و تجاری پرینتر سه بعدی دلتا ساخته شده و بیش از دهها قطعه کاربردی و صنعتی با آن و با موفقیت بالا پرینت شده است. قینت این پرینتر بسیار مناسب بوده و لذا کابران خانگی و دفتری به راحتی قادر به خریداری آن خواهند بود.

حداقل از یک دهه قبل رایانه جایگاه خاصی را در زندگی جوانان و طراحان جوان کشورمان پیدا کرده است. عرضه پرینترهای سه بعدی به بازار در سالهای اخیر، تبدیل مستقیم طراحی به طرح از قالب رایانه ای به نمود ملموس و فیزیکی را میسر کرده است.این امر قدم بزرگی در برداشتن محدودیتهای ذهنی طراحان در ایده پردازی های خلاقانه می باشد.در کشور ما قدمهایی در راه بومی سازی تکنولوژی این پرینترها صورت گرفته است.